BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent

How AI, Statistical analyzes, Data-Mining and various technologies on data aggregation can result in advanced segmentation characteristics.

Start: 14h30
15 minuten - 15 minutes

Spreker
Orateur
Taal
Langue
Doelgroep
Groupe cible
Organisatie
Organisation
Website
Site web
Peter Ingels Nederlands - Néerlandais GIS en BIM professionals Autodesk https://www.autodesk.com/solutions/bim/bim-gis-integration

Beschrijving - Discription

Vaak hebben projecten zowel een BIM als GIS vereiste of uitgangspunt. Te vaak zijn dat echter nog twee aparte mensen/ afdeligen en silos. Het ESRI - Autodesk Partnership maakt daar een einde aan en laat toe om BIM te laten profiteren van GIS en omgekeerd.
Deze uiteenzetting toont op welke manier de integratie van BIM en GIS tot stand kan worden gebracht en wat de voordelen ervan zijn.

LinkedIn of korte biografie - LinkedIn ou biographie brève: