BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent

FOCUS: Een innovatief en modern platform ter ondersteuning van politie-operaties.

Start: 11h30
3 minuten - 3 minutes

Spreker
Orateur
Taal
Langue
Doelgroep
Groupe cible
Organisatie
Organisation
Website
Site web
Werner Wattenbergh Nederlands - Néerlandais Hulpdiensten, toeleveranciers van geodate Lokale politie Antwerpen http://www.politieantwerpen.be

Beschrijving - Discription

FOCUS is een applicatieplatform op maat van de Geïntegreerde Politie dat sinds 2014 wordt ontwikkeld door de Politiezone Antwerpen en sinds 2017 door meer dan 3000 politiemedewerkers wordt gebruikt. Het ondersteunt de politiemedewerker bij zijn kerntaken op het terrein. FOCUS wordt momenteel uitgerold naar alle leden van de Belgische Geïntegreerde Politie (Lokale en Federale politie). Om de waarde van FOCUS te maximaliseren is de beschikbaarheid van recente kaartgegevens en integratie met complete authentieke databronnen van essentieel belang.

LinkedIn of korte biografie - LinkedIn ou biographie brève: