BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent
 
GENOMINEERDEN VOOR DE GEOSPATIAL AWARDS - PECHA KUCHA.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren AM/FM-GIS BELUX vzw en FLAGIS vzw de GeoSpatial Awards in samenwerking met BeGeo. De GeoSpatial Awards hebben als doel professionele initiatieven en eindwerken te belonen waarin geo(informatie) een belangrijke rol speelt. Tijdens de opeenvolgende tracks stellen de genomineerden in de verschillende categorieën hun project/eindwerk voor aan de hand van een Pecha Kucha presentatie. Elk van deze genomineerden komt in aanmerking voor de publieksprijs. De publieksprijs wordt gekozen door de aanwezigen en uitgereikt tijdens de afsluitende sessie op BeGeo, samen met de awards die door een professionele jury worden toegekend: voor het beste eindwerk en het beste project.
NOMINÉ(E)S POUR LES GEOSPATIAL AWARDS - PECHA KUCHA.

Comme chaque année, AM/FM-GIS BELUX asbl et FLAGIS asbl organisent les GeoSpatial Awards en collaboration avec BeGeo. Les GeoSpatial Awards ont pour but de récompenser des initiatives professionnelles et des travaux de fin d’étude dans lesquels la géographie ou l’information géographique joue un rôle important. Au cours des tracks successifs, les nominés présentent leur projet/travail de fin d’étude dans les différentes catégories à l’aide d’une présentation Pecha Kucha. Chacun de ces nominés est en lice pour le prix du public. Le prix du public est choisi par les personnes présentes et décerné au cours de la session de clôture de BeGeo en même temps que les awards remis par un jury professionnel : pour le meilleur travail de fin d’étude et le meilleur projet.

TRACK 4

Sessie 2 (tussen 13h45 en 15h00) - Session 2 (entre 13h45 et 15h00):

De genomineerden voor beste eindwerk stellen hun inzending voor. 

Les nominés pour la meilleure thèse présentent leur entrée.

#1 - 13h45
Les nuages de points intelligents.
Florent Poux (Université de Liège).

#2 - 14h00
Stations(omgevingen) in vergelijkend perspectief: De StationsRadar tool.
Freke Caset (Universiteit Gent).

#3 - 14h15
Détermination de positions précises à l'aide des données bifréquence issues de smartphones.
Debelle Mathilde (Université de Liège).

#4 - 14h30
Onderzoek naar de mogelijkheid om GRB-metingen uit te voeren met behulp van Remotely Piloted Aircraft Systems.
Laurien Van Biesen (Hogeschool Gent).

#5 - 14h45
Agent-gebaseerd modelleren van nieuwe stedelijke gebiedsontwikkelingen - Case study Commewijne, Suriname.
Hemerijckx Lisa-Marie (KU Leuven).