BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent
 
GENOMINEERDEN VOOR DE GEOSPATIAL AWARDS - PECHA KUCHA.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren AM/FM-GIS BELUX vzw en FLAGIS vzw de GeoSpatial Awards in samenwerking met BeGeo. De GeoSpatial Awards hebben als doel professionele initiatieven en eindwerken te belonen waarin geo(informatie) een belangrijke rol speelt. Tijdens de opeenvolgende tracks stellen de genomineerden in de verschillende categorieën hun project/eindwerk voor aan de hand van een Pecha Kucha presentatie. Elk van deze genomineerden komt in aanmerking voor de publieksprijs. De publieksprijs wordt gekozen door de aanwezigen en uitgereikt tijdens de afsluitende sessie op BeGeo, samen met de awards die door een professionele jury worden toegekend: voor het beste eindwerk en het beste project.
NOMINÉ(E)S POUR LES GEOSPATIAL AWARDS - PECHA KUCHA.

Comme chaque année, AM/FM-GIS BELUX asbl et FLAGIS asbl organisent les GeoSpatial Awards en collaboration avec BeGeo. Les GeoSpatial Awards ont pour but de récompenser des initiatives professionnelles et des travaux de fin d’étude dans lesquels la géographie ou l’information géographique joue un rôle important. Au cours des tracks successifs, les nominés présentent leur projet/travail de fin d’étude dans les différentes catégories à l’aide d’une présentation Pecha Kucha. Chacun de ces nominés est en lice pour le prix du public. Le prix du public est choisi par les personnes présentes et décerné au cours de la session de clôture de BeGeo en même temps que les awards remis par un jury professionnel : pour le meilleur travail de fin d’étude et le meilleur projet.

TRACK 4

Sessie 1 (tussen 11h30 en 12h45) - Session 1 (entre 11h30 et 12h45):

De genomineerden voor beste project stellen hun inzending voor. 

Les nominés pour le meilleur projet présentent leur entrée.

#1 - 11h30
FLEXPUB – New Generation of Flexible Public Services – The Geospatial Case.
Maxim Chantillon (KU Leuven), Rink Kruk (Nationaal Geografisch Instituut), Anthony Simonofski (UNamur/KU Leuven), Thomas Tombal (UNamur), Joep Crompvoets (KU Leuven).

#2 - 11h45
Mobile et Indoor mapping en Région bruxelloise.
Ruben Cappelle, Claude Hannecart (Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise).

#3 - 12h00
OBJECTTYPENBIBLIOTHEEK VAN AWV (OTL).
Natasha Blommaert (Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Overheid).

#4 - 12h15
GISbergen
Ingmar De Loor (Lokaal Bestuur Geraardsbergen).

#5 - 12h30
Inzet van GeoAI voor gewasdetectie en automatische interpretatie van luchtfoto’s.
Pieter Roggemans, Sebastiaan Philips, Patricia De Clercq (Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en Visserij).