BeGeo 2020

Gezien de actuele situatie zijn we genoodzaakt BeGeo 2020 te verplaatsen.

Nieuwe datum is 27 oktober 2020.
We danken jullie voor het begrip en wensen iedereen veel positivisme in tijden van Corona.
 

Inspired by INSPIRE


TRACK 6

Sessie 2 (tussen 13h45 en 15h00) - Session 2 (entre 13h45 et 15h00):

Inspired by INSPIRE

#1 - 13h45
La constitution d'un ensemble cohérent de données géographiques (parcelles, adresses, unités de bâtiment, limites administratives et voirie).
Mr. C. Hannecart.

#2 - 14h05
INSPIRE to the rescue: het nut en het gebruik van INSPIRE gegevens in verscheidene toepassingen.
Ms Tbc.

#3 - 14h25
"BeSt Address": een geconsolideerd bestand van de Belgische Adresgegevens als open data ontstaan door samenwerking tussen de drie gewesten en de federale overheid.
Mr M. Weyns & M. Bruylandt.