begeo_24-03-2020
24-03-2020

Inspired by INSPIRE


TRACK 6

Sessie 2 (tussen 13h45 en 15h00) - Session 2 (entre 13h45 et 15h00):

Inspired by INSPIRE

#1 - 13h45
La constitution d'un ensemble cohérent de données géographiques (parcelles, adresses, unités de bâtiment, limites administratives et voirie).
Mr. C. Hannecart.

#2 - 14h05
INSPIRE to the rescue: het nut en het gebruik van INSPIRE gegevens in verscheidene toepassingen.
Ms Tbc.

#3 - 14h25
"BeSt Address": een geconsolideerd bestand van de Belgische Adresgegevens als open data ontstaan door samenwerking tussen de drie gewesten en de federale overheid.
Mr M. Weyns & M. Bruylandt.