BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent

Agent-gebaseerd modelleren van nieuwe stedelijke gebiedsontwikkelingen - Case study Commewijne, Suriname

by Hemerijckx Lisa-Marie
KU Leuven

De Surinaamse hoofdstad Paramaribo heeft de afgelopen eeuw aanzienlijke veranderingen ondergaan door een complexe koloniale geschiedenis in combinatie met een meer recent fenomeen van urbanisatie. Deze verstedelijking kent door de aanleg van de Jules Wijdenboschbrug in 2000 een spill-over naar het tot voor kort dunbevolkte district Commewijne, aan de rechteroever van de Suriname rivier. Zo kunnen de woonwijken in de ressorten Meerzorg, Nieuw-Amsterdam en Alkmaar sindsdien tot de buitenstad van Paramaribo gerekend worden. Nieuwkomers die zich willen vestigen in een snel uitdijende stad doen dit soms op locaties die onwenselijk worden geacht voor zowel de bewoner als het stadsbestuur, waardoor het van aanzienlijk belang is om een inzicht te vergaren in de mechanismen van ongecontroleerde stadsuitbreiding. Om een beter begrip te vormen van deze verstedelijkingsmechanismen werd een agent-gebaseerd model (ABM) ontwikkeld op basis van 224 interviews met inwoners van de buitenstad in Commewijne. Het doel is om met dit ABM de toekomstige peri-urbane nederzettingspatronen in Commewijne te modelleren, over een tijdsperiode van 2015 tot 2030, om daarmee de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
i. Wat zijn de sturende factoren in de transformatie van landelijke naar stedelijke gebieden?
ii. Hoe wordt de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke wijk beïnvloed door ruimtelijk beleid, de vrije markt of de kenmerken van de bevolking?
iii. Hoe kan de groei van nieuwe (sub-)urbane gebieden op de rechteroever van de Surinamerivier worden gemodelleerd op agent-gebaseerde wijze?
iv. Welke toekomstige groeiscenario's kunnen worden ontwikkeld met betrekking tot de rechteroever van de Surinamerivier?

Tekst aangepast van abstract (p. iii), beeldmateriaal en meer informatie vindt u op: https://wet.kuleuven.be/schoolverlater/geografie/onderzoek/hemerijckx