BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent

FLEXPUB – New Generation of Flexible Public Services – The Geospatial Case

By Maxim Chantillon, Rink Kruk, Anthony Simonofski, Thomas Tombal, Joep Crompvoets KU Leuven, Nationaal Geografisch Instituut, UNamur/KU Leuven, UNamur, KU Leuven

De continu veranderende samenleving vereist dat overheden in Europa omgaan met telkens nieuwe uitdagingen. Overheden worden geconfronteerd met disruptieve technologische ontwikkelingen, veranderende relaties met eindgebruikers en budgettaire beperkingen. In deze veranderende omgeving is het van cruciaal belang dat overheidsdiensten in staat zijn om (geo) e-diensten te ontwikkelen die zowel innovatief als flexibel zijn. Zo kunnen overheden inspelen op de constant wijzigende omgeving en de technologische ontwikkelingen (Chantillon, Simonofski, et al., 2017). Geo-informatie is hierbij van cruciaal belang. Vanuit deze optiek heeft het BELSPO BRAIN-be onderzoeksproject FLEXPUB (2016 – 2020) zowel een Strategie voor Flexibele Geospatiale e-Diensten als een Blauwdruk voor een Adaptieve en Innovatieve Overheid ontworpen (Kruk et al., 2019).

Het onderzoek toonde aan dat een goed functionerende governance-aanpak primordiaal is voor de ontwikkeling van innovatieve en flexibele (geo) e-diensten (Chantillon, Crompvoets, et al., 2017). Het onderzoek werd op een multidisciplinaire en multi-methodologische wijze uitgevoerd, waarbij juridische, technische en bestuurskundige expertise werd gebundeld om tot de onderzoeksresultaten te komen. Cruciaal daarbij is het gebruik van de COBIT-enablers als leidraad doorheen het onderzoek. Het gebruik van de zeven COBIT-enablers heeft toegelaten om de verschillende aspecten die de uiteindelijk verleende (geo) e-diensten vormgeven te onderzoeken op een consequente manier. Inderdaad, een (geo) e-dienst is de uitkomst van een complex geheel waarop verschillende factoren inwerken. Door een nauwe samenwerking met de federale, regionale en lokale overheidsdiensten, de Europese Commissie en de private sector, werd zowel de maatschappelijke als academische relevantie van het onderzoek verder versterkt. Gedurende het project werden de resultaten uitvoerig onder de aandacht van relevante stakeholders gebracht, zowel via deelname aan nationale en internationale conferenties en academische publicaties, als via deelname aan professioneel-georiënteerde bijeenkomsten. Sinds het begin van het project is er veel interesse in de aanbevelingen, variërend van de hoogste ambtenaren tot het midden- en uitvoerend kader, alsook de privésector.