BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent

Onderzoek naar de mogelijkheid om GRB-metingen uit te voeren met behulp van Remotely Piloted Aircraft Systems

by Laurien Van Biesen
Hogeschool Gent

In deze bachelorproef wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het uitvoeren van GRB-metingen met behulp van RPAS. Er wordt bekeken in hoeverre een opmeting met RPAS kan voldoen aan de kwaliteitsparameters van het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Daarnaast wordt ook onderzocht of het gebruik van grondcontrolepunten een invloed heeft op de kwaliteit van de uitgevoerde GRB-meting met behulp van RPAS.

Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee datasets. De eerste vlucht die uitgevoerd werd vond plaats in Sint-Truiden. Bij het uitvoeren van deze vlucht en vervolgens het verwerken van de data werd opgemerkt dat er onvoldoende GRB- objecten op het terrein aanwezig waren om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Daarom werd er een tweede locatie en datatset gezocht waar meer GRB- objecten aanwezig zijn. Het terrein in deze dataset vindt plaats in Antwerpen. Het betreft hier een groot terrein met voldoende aantal objecten en verschillende typologiën.

De dataverwerking gebeurt in het fotogrammetrische programma Agisoft Metashape. In deze software wordt twee maal een orthofoto gecreëerd. Eenmaal met het invoegen van grondcontrolepunten en eenmaal zonder het toepassen van grondcontrolepunten. Wanneer geen GCPs toegepast worden, wordt gebruikt gemaakt van foto’s met een absolute oriëntatie en positionering aan de hand van RTK/PPK. Op één van deze ontwikkelde orthofoto’s wordt de GRB-meting gekarteerd.

Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvraag wordt elk object van het GRB vergeleken met de bestaande GRB-meting om te kunnen zien aan welke kwaliteitsparameters voldaan is.