BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent

Inzet van GeoAI voor gewasdetectie en automatische interpretatie van luchtfoto’s

by Pieter Roggemans, Sebastiaan Philips, Patricia De Clercq
Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en Visserij

In 2018 werd een project opgestart om te onderzoeken of GeoAI binnen onze organisatie zou kunnen zorgen voor efficiëntiewinsten.

Twee topics werden uitgelicht:
- Ontwikkelen van een gebiedsdekkende en betrouwbare gewasdetectie
- Automatiseren van het digitaliseren van vectorlagen op basis van luchtfoto's

Deze topics werden vooreerst gekozen omdat ze konden zorgen voor concrete en aanzienlijke optimalisaties van bestaande processen. Daarnaast hadden ze het potentieel om het tekort aan recente en accurate geodata op een aantal domeinen op te lossen, waarmee nieuwe services of studiegebieden mogelijk werden.

Intussen zijn beide in verschillende processen geoperationaliseerd of wordt hier aan gewerkt.

Een belangrijk proces voor onze organisatie is de correcte uitbetaling van de Europese landbouwsubsidies. Sinds vorig jaar gebruiken we automatische gewasdetectie op gans Vlaanderen. Dit spaart vele controles ter plaatse uit, die zowel ons als de landbouwer veel tijd kosten.
Naast het correcte gewas moeten we ook zeer precies de oppervlakte van de velden kennen. Om de aangiftes van de landbouwers te verifiëren gebruiken we AI om bv. de serres en fruitgaarden automatisch in te tekenen op basis van de jaarlijks beschikbare luchtfoto’s. We digitaliseren zo ook automatische bv. verharde oppervlakten, paardenpistes en voetbalvelden, omdat deze zeker nooit in landbouwgebruikspercelen thuishoren.
Naast een aanzienlijke efficiëntieverbetering heeft dit project ook gezorgd voor een halvering van het aantal gevonden fouten in onze interne kwaliteitscontrole.

Een ander belangrijk toepassingsgebied ligt in de monitoring van het landbouwgebied. Zo wordt voor de inschatting van de impact van landinrichtingsprojecten o.a. al gebruik gemaakt van de automatisch ingetekende serres. Voor de opvolging van de oppervlakte aan zonnepanelen in landbouwgebied werd dan weer een zonnepanelen-detectie uitgewerkt.

De lijst aan ideeën voor extra onderwerpen om automatisch te digitaliseren groeit snel...